Dekvoorwaarden 2022

 • Spliethof Paarden is een volgens de NVWA gecertificeerde hengstenhouderij met EG-nr. 220589.
 • Inseminaties worden uitgevoerd voor rekening en risico van de merriehouder.
 • Spliethof Paarden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, ziekte en/of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen e.d.
 • Merries die voor inseminatie op ons bedrijf verblijven, worden veterinair begeleid door een erkend paardendierenarts. Begeleidingskosten worden rechtstreeks doorberekend aan de merriehouder.
 • Stalgeld € 10,- per dag.
 • Verzendkosten worden per inseminatie doorberekend en aan het einde in een totaalbedrag gefactureerd aan de merriehouder.
 • Wij insemineren van maandag t/m zaterdag aan huis in het Zuiden van Nederland.
 • Het dekseizoen loopt tot 15 augustus 2022.
 • Sperma bestellen tot uiterlijk 9.00 uur ’s ochtends op de dag van de inseminatie, zodat op tijd geleverd kan worden.
 • In verband met de ophaaltijden van de koeriersdienst, is het voor de hengsten Elias 494 en Gosse 526 van belang om tot uiterlijk 8.00 uur sperma te bestellen. We willen graag voorkomen dat te late bestellingen niet meer verwerkt kunnen worden.
 • Om zorg te dragen voor een correcte registratie ontvangen we graag bij de eerste inseminatie een kopie van het stamboekpapier van de merrie en de volledige NAW-gegevens van de eigenaar.
 • We doen onze uiterste best om zoveel mogelijk merries drachtig te maken. Mocht desondanks aan het einde van het dekseizoen uw merrie niet drachtig blijken te zijn, dan ontvangt u in 2023 korting op het dekgeld. Deze gustreductie bedraagt doorgaans 30% van het dekgeld, maar kan per hengst verschillen. Informeert u gerust naar de voorwaarden.
 • U dient uiterlijk 1 oktober 2022 een schriftelijke gustverklaring van een erkend dierenarts te overleggen.
 • Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 • Sperma van andere SWS-hengsten in overleg mogelijk.