Dekvoorwaarden 2021

 • Spliethof Paarden is een volgens de NVWA gecertificeerde hengstenhouderij met EG-nr. 220589.
 • Inseminaties worden uitgevoerd voor rekening en risico van de merriehouder.
 • Spliethof Paarden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, ziekte en/of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen e.d.
 • Merries die voor inseminatie op ons bedrijf verblijven, worden veterinair begeleid door een erkend paardendierenarts. Begeleidingskosten worden rechtstreeks doorberekend aan de merriehouder.
 • Stalgeld € 10,- per dag.
 • Verzendkosten worden per inseminatie doorberekend en aan het einde in een totaalbedrag gefactureerd aan de merriehouder.
 • Wij insemineren van maandag t/m zaterdag aan huis in het Zuiden van Nederland.
 • Het dekseizoen loopt tot 15 augustus 2021.
 • Sperma bestellen tot uiterlijk 9.00 uur ’s ochtends op de dag van de inseminatie, zodat op tijd geleverd kan worden.
 • Om zorg te dragen voor een correcte registratie ontvangen we graag bij de eerste inseminatie een kopie van het stamboekpapier van de merrie en de volledige NAW-gegevens van de eigenaar.
 • We doen onze uiterste best om zoveel mogelijk merries drachtig te maken. Mocht desondanks aan het einde van het dekseizoen uw merrie niet drachtig blijken te zijn, dan ontvangt u in 2022 korting op het dekgeld. Deze gustreductie bedraagt doorgaans 30% van het dekgeld, maar kan per hengst verschillen. Informeert u gerust naar de voorwaarden.
 • U dient uiterlijk 1 oktober 2021 een schriftelijke gustverklaring van een erkend dierenarts te overleggen.
 • Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 • Sperma van andere SWS-hengsten in overleg mogelijk.