Pedigree verrichtingshengsten nader bekeken

Artikel

Onderstaand een overzicht van de moederlijnen van de 20 aangewezen hengsten.

Cat.nr. 007 Haiko fan Dulve (1.67m)

Fabe x Doaitsen x Lolke x Jurjen (stam 25)
Moeder Romi fan Dulve (stokmaat 1.62m) bracht tot nu toe 3 nakomelingen waarvan Haiko de oudste is en dus de eerste met het sterpredikaat. Grootmoeder Fayeke fan Dulve (stokmaat 1.63m) is een eerste premie stermerrie en werd in 2011 reserve kampioen bij de oudere merries op de Fokdag in Vrouwenpolder. Zij slaagde voor de IBOP-rijproef met 79,5 punt. Overgrootmoeder Sytske van Ravensbos bracht 2 sterkinderen. Verder terug in de lijn zit Noortje van de Ringdam, die voor nafok zorgde bij Oosterbaan in Tzumarrum (fan Synaeda) en De Wit in Kamerik (van Wiko).

 

Cat.nr. 020 Hotse van de Marne (1.62m)

Rindert x Nykle x Falke x Hearke (stam 25)
Moeder Rixt van de Toarnwerterleane (stokmaat 1.63m) heeft 3 sternakomelingen, waaronder een sterdochter van Onne die de moeder is van cat.nr. 75. Grootmoeder Anke Ster Pref (6*) (stokmaat 1.62m) behaalde een hele hoge ABFP-score en is de moeder van de vorig jaar overleden hengst Hinne 427. Daarnaast heeft ze nog een dochter met het Sportpredikaat. Overgrootmoeder Klazina is de stammoeder van Leijendekker uit Witmarsum en heeft voor een geweldige nafok gezorgd. Zij kreeg slechts 5 dochters, waarvan er 2 ster werden en maarliefst 3 Model. 4 dochters waren Fokdagkampioen in Blauwhuis en even zoveel werden Preferent. De afgelopen 2 jaar leverde de directe nafok van Klazina niet minder dan 5 hengsten voor het verrichtingsonderzoek.

 

Cat.nr. 051 Haiko van ’t Oosterzand (1.60m)

Arjen x Lute x Jochem x Freark (stam 8)
Moeder Tialda fan Algrastate (stokmaat 1.68m) bracht tot nu toe 3 sterkinderen. De oudste dochter heeft intussen ook al een ster-nakomeling. Grootmoeder Minke Anna gaf 5 dochters, waarvan er 2 ster werden verklaard. Overgrootmoeder Olda fan Skuzum gaf 2 sterdochters en 1 met het sportpredikaat.

 

Cat.nr. 075 Gerke fan Oostenburg (1.65m)

Doaitsen x Onne x Nykle x Falke (stam 25)
Moeder Reinou R.S. fan Top en Twel (stokmaat 1.65m) bracht tot nu toe 3 kinderen waarvan Gerke de eerste is met het sterpredikaat. Grootmoeder Rixt van de Toarnwerterleane is de moeder van cat.nr. 20 Hotse van de Marne.

 

Cat.nr. 079 Gerben van de Olde Mette Moate (1.66m)

Doaitsen x Sape x Rypke x Oege (stam 161)
Moeder Sija van de Olde Mette Moate (stokmaat 1.64m) is een eerste premie stermerrie met een IBOP-rijproef van 73,5 punt (stap 5,5). Deze nog jonge merrie gaf tot nu 3 veulens waarvan Gerben haar oudste nakomeling is. Grootmoeder Wobcke van ’t Geerland (stokmaat 1.65m) werd Preferent door 3 ster- en 1 Kroondochter. Overgrootmoeder Ourenske behaalde een IBOP-score van 88 punten en werd Preferent door 5 sterdochters waarvan Wobcke dus inmiddels ook Preferent is.

 

Cat.nr. 084 Itsen Ven (1.67m)

Doaitsen x Lolke x Fabe x Wypke (stam 32)
Moeder Daisy W. (stokmaat 1.68m) bracht tot nu toe 3 sterkinderen waaronder de verrichtingshengst Tjardo V. (v. Time) onlangs uitgeroepen tot Paard van het Jaar vanwege zijn geweldige prestaties in de (tuig)sport. Grootmoeder Sanne v.d. Molenwijk is stamboek en bracht slechts 3 nakomelingen, waarvan Daisy de enige is met het sterpredikaat. Overgrootmoeder Jesse v.d. Molenwijk bracht naast Sanne nog een Preferente stamboekdochter.

 

Cat.nr. 091 Haiko J.H. (1.64m)

Dries x Rypke x Remmelt x Naen (stam 50)
Moeder Ylona JH Sport (stokmaat 1.59m) is een eerste premie stermerrie en Preferent (6*), waarbij opvallend is dat de 6 ter keuring aangeboden nakomelingen allemaal ster zijn verklaard. Van grootmoeder Helena F. (stokmaat 1.61m) is Ylona haar enige sterdochter. Overgrootmoeder Helina daarentegen kreeg 5 sterdochters, waarvan er 4 zelf ook intussen sternakomelingen hebben. Verder terug in deze moederlijn zitten de beroemde merries Penni en Namke die met hun directe nafok de hengsten Anton, Beart, Sape, Jorn en Loadewyk brachten. Zij hebben deze tak van de grote stam 50 enorm op de kaart gezet.

 

Cat.nr. 114 Hielke H. van de Smilde (1.66m)

Jesse x Teunis x Oepke x Fokke (stam 108)
Moeder Ynskje fan ‘e Skâns (stokmaat 1.65m) is stamboek en bracht 7 nakomelingen, waarvan Hielke de jongste is en als enige het sterpredikaat heeft ontvangen. Grootmoeder Reitske J. is een eerste premie stermerrie en Preferent. Twee van haar dochters hebben ieder 3 sterren. Overgrootmoeder Onieta is ook Preferent doordat naast Reitske nog 3 kinderen ster werden en 1 dochter Model.

 

Cat.nr. 135 Hearke van Moravia (1.67m)

Maurits x Beart x Naen x Nanne (stam 38)
Moeder Marra (stokmaat 1.60m) is een eerste premie stermerrie. Zij bracht tot nu toe 4 veulens, waarvan 2 zonen ster werden verklaard. Grootmoeder Fopkje B. Model (stokmaat 1.65m) behaalde een IBOP-score van 88 punten. Zij gaf 10 veulens, waarvan er 2 ster zijn geworden. Overgrootmoeder Ouk gaf naast Fopkje B. nog 2 sterdochters en een ster Preferente dochter. In de 4e generatie zit de merrie Wietsche. Zij gaf 4 sterdochters, 1 ster Preferente, 1 Modeldochter én de legendarische Model Preferente Prestatiemerrie Wijkje. Zij was o.a. moeder van de hengsten Djurre en Tsjerk en het zeer succesvolle tuigduo Jelkje en Metsje B.

 

Cat.nr. 136 Hilbrand (1.65m)

Maurits x Beart x Leffert x Bendert (stam 25)
Moeder Rinske L. (stokmaat 1.62m) gaf tot nu toe 4 veulens, waarvan de 2 oudste werden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Hilbrand in 2013 en zijn volle broer Floris in 2012. Grootmoeder Amerins (stokmaat 1.59m) werd Preferent door 3 sterren en een Kroondochter. Deze Kroonmerrie is de moeder van de hengst Frâns (v. Hinne) die in 2012 in de verrichtingen liep. Overgrootmoeder Elscke Model was een dochter van de eerder beschreven Klazina, die in de moederlijn zit bij cat.nr. 20 en 75.

 

Cat.nr. 143 Henk fan ‘e Lange Ekers (1.65m)

Norbert x Brandus x Thomas x Tjimme (stam 19)
Moeder Tapke fan ‘e Lange Ekers (stokmaat 1.64m) is een nog jonge merrie en bracht tot nu toe 4 veulens. Henk is de oudste en daarmee enige sternakomeling. Grootmoeder Maartje (stokmaat 1.60m) werd Preferent door 6 sterkinderen en één van haar dochters is de moeder van de hengst Bikkel 470. Overgrootmoeder Nena bracht naast Maartje nog 2 sterren en een Kroondochter met Sportpredikaat.

 

Cat.nr. 148 Haike van ’t Kempke (1.64m)

Norbert x Jakob x Herke x Fokke (stam 129)
Moeder Wiske van ’t Oost (stokmaat 1.60m) is een eerste premie stermerrie en haar bekendste nakomeling is de hengst Alke 468. Naast Haike en Alke 468 gaf ze nog een derde zoon die werd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Daarnaast zijn nog 4 dochters ster en de oudste daarvan is inmiddels ook al Preferent. Grootmoeder Dienke gaf naast Wiske nog 4 sternakomelingen. Overgrootmoeder Nenke is de derde Preferente (6*) merrie op rij.

 

Cat.nr. 150 Gerke van de Stierenweg (1.69m)

Norbert x Jelke x Gerlof x Lammert (stam 50)
Moeder Jitscke van de Stierenweg (stokmaat 1.61m) heeft tot nu toe 5 nakomelingen, waarvan er 2 ter keuring zijn aangeboden. Gerke is de eerste ster, zijn oudere zus is opgenomen in het stamboek. Grootmoeder Fryske vd Boschwijk Sport is een eerste premie stermerrie en Preferent (5*). Haar merrieveulen van 2012 werd Jeugdkampioen op de Fokdag in Vrouwenpolder en haar oudste dochter heeft inmiddels zelf 3 sterkinderen, waarvan een zoon ook het Sportpredikaat heeft behaald. Overgrootmoeder Keltje gaf naast Fryske nog 4 hengstveulens.

 

Cat.nr. 153 Gerke Z. (1.66m)

Norbert x Rindert x Fetse x Bendert (stam 14)
Moeder Tsjikke Z. (stokmaat 1.64m) is een stamboekmerrie en heeft slechts 2 veulens gebracht. Gerke is de oudste en daarmee enige sternakomeling. Grootmoeder Winneke J. schonk tot op heden 8 veulens, waarvan er 3 ter keuring zijn aangeboden. Geen van hen is ster verklaard. Overgrootmoeder Jetske B. gaf 9 veulens, waarvan 2 het sterpredikaat hebben behaald. Haar moeder Ljurkje is via Fabiolaa de grootmoeder van de hengsten Ulke en Karel.

 

Cat.nr. 173 Haiko van ’t Lansink (1.67m)

Maurus x Maiko x Oege x Naen (stam 8)
Moeder Lobke van ’t Lansink (stokmaat 1.63m) ontving als stermerrie 3x een eerste premie, behaalde het Sportpredikaat en liep 2 fantastische IBOP-rijproeven van 82 en 83 punten. Van haar 6 veulens zijn er reeds 4 ter keuring aangeboden, hetgeen resulteerde in 2 sterren en een Kroondochter met een IBOP-rijproef van 85,5 punten. Grootmoeder Goitsche gaf slechts 5 veulens en daarvan is Lobke de enige ster. Overgrootmoeder Hermke gaf 2 sterkinderen. Verder terug in deze lijn zit de merrie Foekjen, die via haar dochter Maike aan de basis staat van de succesvolle fokkerij van Bouma uit Nijland (Maeije 440).

 

Cat.nr. 182 Hessel O. (1.65m)

Reinder x Beart x Nykle x Ritske (stam 49)
Moeder Marike O. (stokmaat 1.63m) liep een keurige ABFP met 78 punten onder zadel en 75 punten aangespannen. Zij gaf tot nu toe 4 veulens en Hessel is de eerst gekeurde. Grootmoeder Roza Rixt O. werd Preferent door 2 sterdochters, een Modeldochter en 2 sterzonen waarvan één ook het Sportpredikaat heeft. Overgrootmoeder Pietertje ster Preferent (8*) gaf naast Roza Rixt nóg 2 Preferente dochters, nl Romkje (moeder van Karst) en Ofamke (moeder van Tije). Verder bracht ze nog 4 sterdochters en een sterruin.

 

Cat.nr. 190 Henk (1.65m)

Reinder x Feitse x Teunis x Oepke (stam 108)
Moeder Eeke fan ‘e Skâns (stokmaat 1.59m) is een eerste premie stermerrie. Henk is haar derde gekeurde nakomeling en de enige die ster is verklaard. Grootmoeder Simkje fan ‘e Skâns (stokmaat 1.63m) heeft tot nu toe 3 sterren gegeven. Haar volle zus Ynskje is de moeder van cat.nr. 114. Overgrootmoeder is dus de eerder beschreven Reitske J. Preferent.

 

Cat.nr. 257 Eabe fan ‘e Homar (1.67m)

Haitse x Doaitsen x Folkert x Nykle (stam 28)
Moeder Swaantsje fan ‘e Homar (stokmaat 1.61m) gaf tot nu toe 4 veulens, waarvan Eabe de oudste en enig gekeurde is. Grootmoeder Abeltsje fan ‘e Homar gaf slechts 2 veulens en daarvan is Swaantsje de enige ster. Overgrootmoeder Jildou fan ‘e Homar Preferent (6*) is een eerste premie stermerrie en een volle zus van de hengst Ielke 382.

 

Cat.nr. 267 Fokke G. (1.66m)

Norbert x Anton x Reitse x Lammert (stam 15)
Moeder Xandra Marja H. (stokmaat 1.62m) is een eerste premie stermerrie. Ze bracht tot nu toe 5 veulens, waarvan er 4 gekeurd zijn en 3 ster geworden van 3 verschillende vaders. Grootmoeder Onique werd Preferent met 4 sterkinderen. Haar volle zus staat aan de basis van de succesvolle fokkerij van Cent uit Netterden, waar door de jaren heen al 3 verrichtingshengsten uit voortkwamen. Overgrootmoeder Bernice (eerste premie ster) zag 3 van haar 4 dochters ster worden. Zij gaf in totaal 7 veulens.

 

Cat.nr. 270 Fryso (1.64m)

Olgert x Doeke x Reitse x Oege (stam 44)
Moeder Liese (stokmaat 1.60m) kreeg in haar leven meerdere malen een eerste premie en werd in 2010 voorlopig Kroon. Ze heeft 2 sterkinderen. Grootmoeder Renske Model (IBOP 81) werd verkocht naar Amerika en gaf slechts 3 veulens, waarvan Liese de enige ster is. De volle zus van Renske is de zeer succesvolle tuigmerrie Wobbrich die meerdere keren Kampioen fokmerries voor de sjees was. Hun beider moeder is de Model Preferente Prestatiemerrie Elbricht die aan de basis staat van de prestatiefokkerij van Van ’t Ende uit Wezep. Zij bracht 3 ster Preferente dochters, 3 sterdochters (waaronder de moeder van Olgert 445), de eerder genoemde Renske Model en nog een sterzoon. Fryso is een product van lijnenteelt. Vader Olgert is een kleinzoon van Elbricht en via moederszijde is Fryso een achterkleinzoon van Elbricht.

 

 

 

 

 

 

Ga terug